Oslo symposium

 

Oslo Symposium er Norges viktigste verdimobilisering. Da konferansen startet opp i 2011, var det med ønske om å påvirke det som skjer i det norske samfunn. Mye har gått feil vei de

siste tiårene. Ifølge tidsånden er det umoderne å følge de kristne grunnleggende prinsipper. Og rettigheter som vi har tatt for gitt, står i fare for å forsvinne. Det gjelder blant annet

trosfriheten og ytringsfriheten. I en tid som denne derfor ønsker vi derfor å samle alle gode krefter til en motmobilsering.


Helt fra kristenretten ble satt på Moster av Olav den hellige i 1024, stadfestet i Gualtingslova (bevart eksemplar fra 1100-tallet), videre gjennom Magnus Lagabøtes landslov av 1274 og til sist slått fast i vår egen grunnlov– har det ikke vært tvil– Norge er et kristent land. Oslo Symposium tar kampen for at landet fortsatt skal bygges på kristne verdier. 


Kristendommen har gjennomsyret samfunnet og påvirket oss på alle slags mulige måter. Vi har blant annet sluttet å sette barn ut i skogen for å dø, vi har ikke slaver, men mener at alle mennesker er like mye verdt. Menneskeverdet har stått høyt i landet vårt. Men også dette er under press. Krefter presser på for å utvide  abort-grensen og innføre aktiv dødshjelp. Derfor tilbyr Oslo Symposium en talerstol for de viktige motstemmene som aldri får slippe til i hovedstrømsmediene. 


Om vi skal bevare landet som et fritt, trygt og godt land for alle, er dette tiden for å reise seg og vise at vi er mange som fortsatt ønsker at Norge skal være et kristent land med alt det innebærer. Både høyresiden og venstresiden i norsk politikk trenger et korrektiv. Oslo Symposium kan være det korrektivet, en samling av kristent grasrotfolk som reiser seg og peker på det som skulle være selvsagt: at vi må ta vare på vår umistelige kristne arv, som også er grunnlaget for hele den vestlige siviliasjon. 


I USA er det mange lignende konferanser som Oslo Symposium, for eksempel CPAC, Values Voter Summit og Road to Majority. Disse har vært viktig inspirasjonskilde for oss, og lederne av Oslo Symposium besøker jevnlig disse konferansene. 


Første samling med Oslo Symposium ble arrangert i Oslo Kongressenter på Youngstorget i mars 2011. Siden er det blitt avholdt hvert valgår: 2011, 2013, 2015, 2017 og 2019. I 2021 foregikk arrangementet i Storsalen i Oslo og i 2023 i Studio 28. 


Hvert år har en rekke toppolitikere deltatt sammen med andre samfunnsdebattanter, tenkere og sentrale kristenledere.


Oslo Symposium har siden starten vært et samarbeid mellom Norge IDAG, organisasjonen Kristenfolket og Israels organisasjonen IKAJ.

Følg oss på Facebook og Youtube!

Vår samarbeidspartner

2023 © Oslo Symposium